DUANES

logo-aeo

• Agents de Duanes des de 1.984.
• Certificació OEA que permet la simplificació en els tràmits duaners.
• Connexió Informática directa amb el Departament de Duanes i Tributs especials, despatxos autoritzats des de les nostres oficines.
• Magatzems Duaners Públics D.A.P., magatzems de Dipòsit Temporal A.D.T. i Dipòsit diferent al Duaner D.D.A., expedidor i receptor autoritzat, tots ells connectats informàticament amb la A.E.A.T.
• Gestió i presentació INTRASTAT.
• Recurs davant la Duana, T.E.A.R. i Contenciós Administratiu.

 

• Obtenció de llicències d’importació i documents varis davant l’administració local o central.
• Autorització de despatx centralitzat, que ens permet despatxar a qualsevol territori Nacional.