POLÍTICA DE QUALITAT

Els clients de ILLAEXPORT S.A., sempre han reconegut el treball i l’esforç personal de cadascuna de les persones que integren l’equip humà de l’empresa.

El nostre nivell de servei, per sobre dels estàndards del mercat, s’adapta constantment a les exigències i demandes creixents de les nostres parts interessades, incorporant aquells elements que considerem necessaris perquè cada client es trobi més que satisfet quan ens confia el seus transports o magatzematges.

A partir de l’anàlisi del context de l’organització i dels objectius estratègics, la Direcció estableix objectius anuals que són revisats periòdicament per assegurar el seu compliment.

ILLAEXPORT S.A., ha de complir en tot moment amb la legislació aplicable.

Hem d’implicar als nostres proveïdors en el compliment de totes les nostres exigències i requisits legals en tots els àmbits, tals com la seguretat, salut, protecció i qualitat.

L’adaptació de nous sistemes gerencials a través de la gestió de riscos i el compromís per la qualitat, juntament amb l’ utilització d’eines informàtiques d’elevada tecnologia, permetrà a ILLAEXPORT S.A., situar-se en una posició avantatjosa que li permeti estrènyer vincles de la seva relació amb els clients i arribar a cotes de fidelització.

La prevenció d’incidències ha de servir-nos per crear unes bases que ens permetin el camí a la millora continua a llarg termini.

Així mateix, el compromís per garantir uns alts nivells de seguretat durant tota la cadena logística, ens permetrà assegurar la integritat de les mercaderies i de la informació associada als enviaments.

La qualitat és un esforç en tots els departaments de l’empresa, aeri, tràfic, magatzems, duanes, administració i direcció, establint, des d’aquest moment, un compromís per millorar les interrelacions existents, que ens permeti oferir un servei de categoria superior.

D’això es beneficiaran els nostres clients, i per tant, ILLAEXPORT S.A., i cadascun dels seus departaments.

En l’escenari actual, de grans i vertiginosos canvis, de creixent competitivitat ILLAEXPORT S.A., es marca com a principal fita, el de ser capaços d’oferir un servei professionalitzat a l’altura de les necessitats i expectatives de totes les parts interessades, per la qual cosa la formació i l’aposta per l’actualització constant dels programes de gestió, són factors considerats clau per assegurar el nostre èxit futur.

Direcció